Fjernstyrte løfteoperasjoner

Resident ROVer operert fra land har vært et mye omtalt tema de siste årene, og flere vellykkede prosjekter har for alvor løftet diskusjonen om fjernstyrte løfteoperasjoner fra en vill idé til en mulighet. Men er vi klare for å la en person operere avanserte løftesystemer uten å fysisk være tilstede?

Les mer

Hederlig utmerkelse til Arnfinn Nergaard

Under årsmøtet til FFU ble professor Arnfinn Nergaard utnevnt til æresmedlem i FFU for sin innsats for FFU og undervannsmiljøet i Norge.  

Les mer

IMR fartøy + boreriggar = sant?

Det heile starta med ein ide frå Troll brønn og boring. Er det mogleg å koordinere IMR sine operasjonar med brønn og boring sine? Klarar me å trekke ventiltre på datokritiske tidspunkt når begge organisasjonar har planar som forskyv seg uavhengig av kvarandre? Kan me gjere dette utan å bruke tradisjonelle WOCS system med tilhøyrande navlestreng?

Les mer

Hot tap teknologien er nå fullt ut industrialisert

Statoil har sammen med operatøren av rørledningen – Gassco, gjennomført en vellykket hot tap operasjon på Zeepipe IIA. Operasjonen er en del av Statoil sin Gina Krog feltutbygging. Hot Tap teknologi muliggjør en tilkobling av et nytt grenrør på en eksisterende rørledning uten at produksjonen stenges ned.

Les mer